Archive in Polen OP

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.

Wechseln zu: Navigation, Suche

Staatsarchiv Allenstein [1]
Archiwum Panstwowe w Olsztynie
ul.Partyzantow 18
PL-10-521 Olsztyn

Diözesanarchiv Allenstein [2]
Archiwum Diecezji Warminskiej w Olsztynie
Kopernika 47
PL-10-512 Olsztyn

Staatsarchiv Danzig
ul.Waly Piatowskie 5
Box 401
PL 80-958 Gdansk
E-mail: apgda@gdansk.ap.gov.pl
URL:[3]

Diözesanarchiv Danzig [4]
Archiwum Archidiecezjalne w Gdańsku
ul. Cystersów 15
PL-80-330 Gdańsk-Oliwa

Staatsarchiv Elbing mit Sitz in Marienburg [5]
Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku
ul. Starościńska 1
PL-82-200 Malbork

Diözesanarchiv Elbing [6]
Archiwum Diecezjalne w Elblągu
ul. św. Ducha 11
PL-82-300 Elbląg

Persönliche Werkzeuge